קנייה קהילתית
קניה קהילתית מאפשרת לנו להתארגן כצרכנים,

ולעבוד ישירות מול היצרנים השונים

מידע נוסף