בריא בגליל

מגשימים

איסוף ממגשימים אצל שרון לוי גלוסקא, בתיאום עמה.